Psyykkinen valmentaja Kuopio – Urheilijan avain menestykseen

Netta Viklund | Psyykkinen valmentaja Kuopio

Urheilu vaatii paitsi fyysistä kuntoa myös vahvaa psyykkistä valmiutta. Psyykkinen valmentaja Netta Viklund on huippuasiantuntija, joka auttaa urheilijoita kehittämään henkistä vahvuuttaan ja saavuttamaan huippusuorituksia. Tässä artikkelissa tutustumme siihen, mitä hyötyä psyykkisestä valmennuksesta on urheilijalle ja miten Netta Viklund voi auttaa urheilijoita Kuopiossa, Jyväskylässä sekä verkon välityksellä ympäri Suomen.

Personal Trainer Kuopio

Psyykkinen valmennus urheilussa

Psyykkinen valmennus on olennainen osa urheilua, sillä se auttaa urheilijaa suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla paineen alla ja ylittämään omat rajansa. Psyykkinen valmentaja Kuopio – Netta Viklund keskittyy urheilijoiden henkiseen valmennukseen tarjoten heille työkaluja ja strategioita, joilla kehittää psyykkistä vahvuutta ja saavuttaa tavoitteita.

Itseluottamuksen vahvistaminen

Yksi psyykkisen valmennuksen tärkeimmistä hyödyistä urheilijalle on itseluottamuksen vahvistaminen. Netta Viklund auttaa urheilijoita tunnistamaan omat vahvuutensa ja saavutuksensa sekä työstämään mahdollisia epävarmuuden ja epäonnistumisen tunteita. Vahva itseluottamus auttaa urheilijaa astumaan kentälle tai kisapaikalle itsevarmana ja valmiina antamaan parhaansa.

Keskitetyn huomion ylläpitäminen

Urheilusuorituksen aikana on tärkeää pystyä pitämään huomio keskitettynä olennaiseen. Psyykkisen valmentajan avulla urheilija oppii hallitsemaan häiriötekijöitä ja keskittymään tärkeisiin asioihin, kuten tekniikkaan, taktiikkaan ja suorituksen laatuun. Netta Viklund opastaa urheilijaa erilaisilla mielentekniikoilla ja harjoituksilla, jotka auttavat ylläpitämään korkeaa keskittymistä kilpailutilanteessa.

Stressinhallinta ja paineen sietäminen

Urheilusuoritukseen liittyy usein stressiä ja paineita, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn. Psyykkisen valmentajan avulla urheilija oppii tehokkaita stressinhallintatekniikoita ja keinoja käsitellä kilpailutilanteiden aiheuttamaa painetta. Netta Viklund auttaa urheilijaa tunnistamaan omia stressinaiheuttajiaan ja tarjoaa työkaluja rentoutumiseen, hengitysharjoituksiin ja ajatusten hallintaan.

Motivaation ylläpitäminen ja tavoitteiden saavuttaminen

Psyykkisen valmentajan tuki auttaa urheilijaa ylläpitämään motivaatiotaan ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Netta Viklund auttaa urheilijaa luomaan selkeitä tavoitteita ja suunnittelemaan niihin johtavia askelia. Hän kannustaa urheilijaa ja tarjoaa tukea myös silloin, kun motivaatio saattaa hetkellisesti hiipua.

Psyykkinen valmentaja Kuopio | Netta Viklund tarjoaa urheilijoille arvokasta apua henkisen vahvuuden kehittämisessä. Itseluottamuksen vahvistaminen, keskitetyn huomion ylläpitäminen, stressinhallinta, motivaation ylläpitäminen ja tavoitteiden saavuttaminen ovat keskeisiä hyötyjä, joita psyykkinen valmennus voi tarjota urheilijoille. Netta Viklundin ammattitaito ja kokemus auttavat urheilijoita Kuopiossa, Jyväskylässä ja koko Suomessa saavuttamaan urheilulliset tavoitteensa ja menestymään.

Psyykkinen valmentaja Kuopio

Lisätietoa Netasta löydät hänen valmentajaprofiilistaan!

Netan oma verkkosivuosoite PeakAthlete.fi

Personal Trainer palkka

Personal Trainer palkka

Personal trainerit ovat tärkeitä henkilöitä niille, jotka haluavat parantaa terveyttään, hyvinvointiaan ja suorituskykyään. Personal Trainer auttaa asiakkaitaan saavuttamaan tavoitteensa ja tarjoavat henkilökohtaista ohjausta ja neuvoja. Mutta kuinka paljon he ansaitsevat?

Personal trainer:in palkka vaihtelee suuresti riippuen monista tekijöistä, kuten kokemuksesta, alueesta ja työpaikasta. Suomessa tuntihinnat vaihtelevat noin 60-200 euron välillä. Personal Trainer voi työskennellä yrittäjänä tai yrityksen palkkalistoilla.

Personal trainer:in palkka voi vaihdella myös sertifikaattien ja koulutustason mukaan. Esimerkiksi, jos personal trainerilla on laajemmat taidot ja enemmän kokemusta, he voivat ansaita enemmän. Personal trainerit, jotka työskentelevät freelancer-yrittäjinä, voivat ansaita enemmän, sillä he voivat määrittää itse hinnat ja tehdä yhteistyötä useiden eri kuntokeskuksien ja yrittäjien kanssa.

Yhteenveto: Personal trainer:in palkka vaihtelee suuresti riippuen monista tekijöistä, kuten kokemuksesta, alueesta ja työpaikasta. Personal trainerin palkka voi vaihdella myös sertifikaattien ja koulutustason mukaan, ja freelancer-yrittäjät voivat ansaita vielä enemmän.

4 yleisintä kysymystä Personal trainerista

Personal trainer hinnoittelu

Personal trainerin hinnoittelu riippuu useista tekijöistä, kuten kokemuksesta, alueesta, kilpailutilanteesta ja tarjotuista palveluista. Tässä muutamia suosituksia personal trainerin hinnoittelulle:

 1. Tutki alueesi kilpailutilannetta: Tarkista, mitä muut personal trainerit tarjoavat ja minkälaisia hintoja heillä on. Tämä auttaa sinua määrittämään tarjottujen palveluiden arvon ja antamaan tarvittavaa kilpailukykyä.
 2. Ota huomioon kokemuksesi ja koulutuksesi: Personal trainerin kokemus ja koulutus vaikuttavat hinnoitteluun. Mitä enemmän kokemusta ja parempaa koulutusta sinulla on, sitä korkeampi hinta voit periä.
 3. Tarjoa erilaisia ​​palveluja: Voit tarjota erilaisia ​​palveluja, kuten henkilökohtaista valmennusta, ryhmävalmennusta ja verkkovalmennusta, ja hinnoitella ne erikseen.
 4. Ota huomioon alueesi kustannukset: Hinnoitteluun vaikuttavat myös alueesi elinkustannukset. Esimerkiksi suuremmissa kaupungeissa henkilökohtaisen valmentajan hinnat ovat yleensä korkeammat kuin pienemmissä paikkakunnilla.
 5. Vältä liian alhaista hinnoittelua: Liian alhaiset hinnat voivat antaa väärän kuvan laadusta ja kokemuksestasi. Varmista, että hinnoittelu heijastaa tarjoamiesi palveluiden laatua ja arvoa.

Personal trainerin hinnoittelu riippuu useista tekijöistä, kuten kokemuksesta, alueesta, kilpailutilanteesta ja tarjotuista palveluista. Personal trainerin tulisi tutkia alueensa kilpailutilannetta, ottaa huomioon kokemuksensa ja koulutuksensa, tarjota erilaisia ​​palveluja, ottaa huomioon alueensa kustannukset ja välttää liian alhaista hinnoittelua.

Luo asiakkaalle lisäarvoa elämään

Personal trainer:in tärkein tehtävä on luoda asiakkaalle lisäarvoa ja auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteet. Jos tarvitset apua markkinointiin ja oman kohderyhmäsi löytämiseen sekä heidän vaikuttamiseen, niin tutustu sivuumme: FeelBusiness

FeelBusiness liiketoiminnan edistäjänä

FeelBusiness haluaa auttaa liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjiä saavuttamaan oman potentiaalisen kohderyhmänsä. Tavoitteemme on lisätä Suomalaista hyvinvointia ja suorituskykyä, joten haluamme auttaa jokaista liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjää löytämään oman kohderyhmänsä ja täyttämään kalenterinsa asiakastyöllä.

pexels-photo-703016.jpeg

Löydä oma henkilökohtainen valmentajasi ja saavuta tavoitteesi!

Personal trainer:it ovat erittäin tärkeitä ihmisille, jotka haluavat saavuttaa tiettyjä fyysisiä tavoitteita ja parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. He auttavat asiakkaitaan löytämään oikeanlaisen liikunnan ja ravinnon suunnitelman, joka tukee heidän tavoitteitaan ja edistää heidän fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan.

Liikunta

Liikunta on tärkeä osa terveellistä elämäntapaa, ja se auttaa lisäämään lihasvoimaa, kestävyyttä, koordinaatiota sekä parantamaan sydämen ja verisuonien terveyttä. Personal trainerit auttavat asiakkaitaan valitsemaan sopivan liikuntamuodon ja suunnittelemaan harjoittelusuunnitelman, joka tukee heidän tavoitteitaan.

Ravinto

Ravinto on myös tärkeä osa terveellistä elämäntapaa ja personal trainerit auttavat asiakkaitaan löytämään ravitsemuksen, joka tukee heidän liikuntasuunnitelmaa ja tavoitteitaan. He antavat neuvoja ruokavalion suunnitteluun, kalorien laskemiseen ja ravintoaineiden saantiin.

Uni

Unen on myös tärkeä osa terveyttä ja hyvinvointia. Personal trainerit auttavat asiakkaitaan löytämään unen rutiinit, jotka tukevat heidän fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan. He antavat neuvoja unen laadun parantamiseen, esimerkiksi valaistuksen, äänentoiston ja lämpötilan säätämiseen huoneessa.

Yhteenvetona, personal trainer on erittäin tärkeitä ihmisille, jotka haluavat saavuttaa tiettyjä fyysisiä tavoitteita ja parantaa kokonaisvaltaista terveyttään. He auttavat asiakkaitaan löytämään oikeanlaisen liikunnan, ravinnon ja unen suunnitelman, joka tukee heidän tavoitteitaan ja edistää heidän fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan.

Mitä hyötyjä FeelEnergyn valmennuksella on?

 1. Tukee energisyyden ja suorituskyvyn parantamista: FeelEnergyn personal trainerit auttavat asiakkaitaan löytämään tavoitteiden mukaisen liikunnan ja ravinnon suunnitelman, joka tukee heidän energisyyttä ja suorituskykyä.
 2. Kokemuksellinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa: FeelEnergyn valmentajat keskittyvät asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, ja tarjoavat kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka keskittyy liikunnan, ravinnon ja unen yhteensovittamiseen.
 3. Asiakaslähtöinen ja tavoitteellinen: FeelEnergyn valmentajat kuuntelevat asiakkaitaan ja auttavat heitä saavuttamaan heidän tavoitteensa.
 4. Edistää itseoivallusta: FeelEnergyn valmentajat auttavat asiakkaitaan oivaltamaan hyvinvoinnin merkityksen arkielämään ja motivoivat heitä jatkamaan hyvän elämäntavan jatkamista myös valmennuksen jälkeen.
 5. Laaja-alaista tietämystä: FeelEnergyn valmentajat ovat ammattitaitoisia ja heillä on laaja-alainen tietämys liikunnan, ravinnon ja unen aloista.
 6. Jatkuva tuki: FeelEnergyn valmentajat tarjoavat jatkuvaa tukea ja neuvontaa asiakkaille myös valmennuksen jälkeen.
 7. Mukaanlukien teknologiaa: FeelEnergyn valmentajat käyttävät teknologiaa tarjotakseen asiakkailleen parhaan mahdollisen palvelun, esimerkiksi liikuntaseurannan ja ravitsemuksen seurannan.
 8. Henkilökohtaisesti räätälöity: FeelEnergyn valmentajat tarjoavat henkilökohtaisesti räätälöityjä liikunta ja ravitsemus suunnitelmia, jotka sopivat asiakkaiden tarpeisiin ja tavoitteisiin.
action active adult body
Photo by Pixabay on Pexels.com

Treeniohjelma – Miten saavuttaa parhaat tulokset?

Treeniohjelma suunnittelu ja rakentaminen

Treeniohjelman suunnittelu on tärkeä osa saavuttaaksesi tavoitteesi, koska se määrittelee, miten harjoittelet ja miten saavutat tavoitteesi. Tärkeitä huomioon otettavia asioita treeniohjelma suunnitellessa ovat tavoitteesi, kunto- ja terveyshistoriasi, käytettävissä oleva aika sekä treeniympäristön välineet.

Ennen kuin aloitat treeniohjelman suunnittelun, on tärkeää määritellä tavoitteesi. Haluatko lisätä lihasmassaa, pudottaa painoa, parantaa kestävyyttäsi tai yleistä kuntoasi? Tavoitteesi vaikuttaa siihen, miten harjoittelet ja mitä harjoituksia valitset.

Terveyshistoria

Seuraavaksi tulee kunto- ja terveyshistoriasi huomioon ottaminen. Jos sinulla on esimerkiksi selkäongelmia, tulee sinun välttää harjoituksia, jotka kuormittavat selkää liikaa. Samalla tavalla, jos sinulla on esimerkiksi sydän- tai verisuonitauti, tulee sinun keskustella lääkärin tai ammattilaisen kanssa ennen kuin aloitat treeniohjelman.

Käytettävissä oleva aika ja varusteet ovat myös tärkeitä huomioon otettavia asioita treeniohjelmaa suunnitellessa. Jos esimerkiksi aikaa on vähän, tulee sinun valita harjoituksia, jotka saavat aikaan paljon tuloksia lyhyessä ajassa. Samalla tavalla, jos välineitä ei ole saatavilla, tulee sinun valita harjoituksia, joita voi tehdä ilman niitä.

Monipuolisuus

Lisäksi, tärkeää on varmistaa, että treeniohjelma on monipuolinen, jotta kaikki kehon osat saavat tarpeeksi kuormitusta. Huolellinen treeniohjelman suunnittelu voi auttaa saavuttamaan tavoitteesi tehokkaammin ja vähentämään loukkaantumisriskiä.

Treeniohjelma miehelle ja treeniohjelma naiselle eivät ole kovin erilaisia kokonaisuudessaan, mutta niissä voi olla joitain eroja, jotka tulee huomioida.

Miehillä on yleensä enemmän lihasmassaa kuin naisilla, joten he tarvitsevat enemmän kuormitusta lihaksilleen. Tämä tarkoittaa, että miehillä tulee olla kovaa harjoittelua lihaksenkasvun tavoitteluun. Naisilla taas on yleensä enemmän rasvaa, joten he tarvitsevat enemmän harjoituksia rasvanpolttoa varten.

Naisilla on myös erilaiset hormonit kuin miehillä, joten he saattavat tarvita erilaisia harjoituksia tiettyinä aikoina kuukautiskierrossa. Myös raskauden aikana tai imetyksen aikana tulee huomioida erilaiset tarpeet ja tehdä tarvittavia muutoksia treeniohjelmassa.

Lisäksi naiset saattavat olla herkempiä loukkaantumisille ja kivuille, joten heidän treeniohjelmaansa tulee suunnitella varovaisesti.

Yhteenvetona, treeniohjelma miehelle tai treeniohjelma naiselle ole merkittävästi erilaisia, mutta niissä on joitain eroja, jotka tulee huomioida. On tärkeää huomioida omat tavoitteesi, kunto- ja terveyshistoriasi sekä käytettävissä oleva aika ja välineet treeniohjelmaa suunniteltaessa.

Katso valmiit treeniohjelmamme täältä: Kauppa.

Mikä on Personal Trainer?

MIKÄ ON PERSONAL TRAINER?

Personal trainer on henkilökohtainen valmentaja, joka auttaa sinua saavuttamaan tavoitteitasi ja parantamaan elämänlaatua. Personal trainerilla on erityisosaamista ja kokemusta liikunta- ja hyvinvointialalla, ja hän pystyy auttamaan sinua saavuttamaan tavoitteet, joita et yksin pystyisi saavuttamaan.

Personal trainerin tehtävänä on auttaa sinua luomaan ja toteuttamaan räätälöityjä harjoitus- ja ravitsemusohjelmia, jotka tukevat tavoitteitasi. Hän auttaa myös seuraamaan edistymistäsi ja tarjoaa palautetta ja rohkaisua matkan varrella. Personal trainerin kanssa voit saada apua esimerkiksi terveellisen elämäntavan luomisessa, urheilullisen suorituskyvyn parantamisessa tai ammatillisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Personal trainer auttaa sinua myös ylläpitämään motivaatiota ja rohkaisemassa sinua eteenpäin vaikeidenkin tilanteiden kohdatessa. Hän auttaa sinua löytämään uusia tapoja saavuttaa tavoitteet ja tarjoaa sinulle tukea ja rohkaisua matkan varrella. Personal trainerin kanssa voit myös saada tukea ja rohkaisua, jotta voit jatkaa eteenpäin vaikeidenkin tilanteiden kohdatessa.

Personal trainer tarjoaa myös henkilökohtaista ohjausta ja tukea, ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteet, joita et yksin pystyisi saavuttamaan. Personal trainerilla on usein myös psykologista osaamista, ja hän auttaa sinua selvittämään henkilökohtaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suorituskykyysi ja elämänlaatuusi, sekä tarjoaa sinulle välineitä niiden käsittelemiseen. Henkilökohtainen valmentaja auttaa sinua myös kehittymään henkilökohtaisesti ja löytämään uusia tapoja saavuttaa tavoitteitasi.

Lue lisää valmennuksistamme täältä: Valmennukset